Purple-blue gradient background
Platforms

Plattformer

// Plattformer

En vanlig misforståelse av termen DevOps er tanken om at utviklere bør håndtere alt, fra de første utviklingsstadiene til den endelige hostingen av applikasjonen. Denne oppfatningen reflekterer imidlertid ikke en effektiv arbeidsflyt. Vi lener oss i stedet mot ideen om å etablere av plattformer som letter og understøtter DevOps.

I teknologiverden har begrepet "plattform" blitt en noe overbrukt klisjé som ofte gjør at definisjonen blir uskarpt og feiltolket. Forskjellige mennesker kan tilskrive ulike betydninger til den, noe som gjør konteksten i programvareutvikling litt forvirrende.

For å avklare enhver tvetydighet rundt bruken av ordet "plattform" har Cloud Native Computing Foundation (CNCF) publisert en innsiktsfull whitepaper som beskriver hva "plattform" betyr innen programvareutvikling.

Quotes icon
Reduce the cognitive load on product teams and thereby accelerate product development and delivery.

https://tag-app-delivery.cncf.io/whitepapers/platforms/

Det vi mener med termen "plattform" i denne sammenhengen er et system som inneholder de nødvendige komponentene en utvikler trenger for å distribuere, overvåke og skalere en tjeneste. Skjønnheten ved en slik plattform ligger i muligheten til å abstrahere vekk de intrikate detaljene i det underliggende systemet, slik at utviklere kan fokusere på sine kjerneoppgaver; å skape og innovere, uten å måtte dykke ned i de tekniske kompleksitetene.

I korte trekk støtter konseptet med plattformer en DevOps tankegang ved å forenkle prosesser, og sikrer dermed et mer strømlinjeformet, effektivt og samarbeidsorientert miljø for programvareutvikling. Det handler ikke bare om å tilby verktøy; det handler om å skape et økosystem som tillater DevOps å komme til sin rett.

Mørk blå til lys blå gradient
Ønsker du å diskutere ett prosjekt?